Asker kommune
Postadresse: Pb. 353, 1372 ASKER
Besøksadresse: Askerveien 19, 1372
Kontaktperson:Ingeborg Anna Wergeland, 66 76 81 14, ingeborg.anna.wergeland@asker.kommune.no, Siri Forberg, 66768103, siri.forberg@asker.kommune.no, Stian Norgård Aase, 91799752 (mobil), stian.aase@asker.kommune.no
Kunst +
Produksjonsliste
Program

Kunst +

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Et tverrfaglig kunstprosjekt som handler om kunst og matte, musikk og lyd samt bevegelse. Fokuset ligger på å oppdage matte i verden og uttrykke det gjennom ulike metoder og former for kunst.

Kunstner Anne-Liis Kogan kommer til 5. trinn og i løpet av fire ganger vil elevene lære om blant annet mål og vinkler, satt inn i en kunstnerisk kontekst gjennom å lage sin egen måleenhet og oppdage geometri i nærområde og hverdag. Elevene lager også en utstilling og får dermed innblikk i kunstverden.

Workshopen til Anne-Liis utforsker matte og kunst i sammenheng gjennom ulike øvelser og utprøvinger.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Asker kommune
 • Kunstnere/grupper: Anne-Liis Kogan
 • Idé/opplegg:
  • Vise hvordan kunstfagene også er en del av andre faggrupper > tverrfaglighet.
  • Kunstfagene kan gi andre forklaringsmodeller for læring.
  • Stimulerer til en annen vinkling og forståelse for fagene.
  • Kunstfagene inn i fagplanene som en naturlig del av skoleløpet.
  • Kunstfagene er sjangeroverskridende og tangerer de fleste felt.
  • De bygger på grunnleggende prinsipper som finnes i matematikken, kjemien og fysikken.
  • Kunsthistorien gir et bredt bilde av menneskets utvikling: samfunnsutvikling, religion, estetisk smak, filosofi, språk.
  • Gir allmennkunnskap og en bevissthet om verden rundt oss.
  • Øker forståelsen for den universale delen av mennesket: menneskets behov for å tegne, skrible, modellere og forme.
  • Stimulerer kreativ tenkning og problemløsing.
  • Fremfor alt: Kunstfagene har egenverdi.
  • De er ikke et middel, men et mål i seg selv. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Kunst + er en samproduksjon mellom DKS, Asker og Trafo Kunsthall.

DKS og Trafo er oppdragsgivere i prosjektet og lanserte ideén om et tverrfaglig prosjekt

Anne-Liis Kogan bor og arbeider i Oslo. Utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og Stockholm. Hun jobber med diverse medier som lyd og video i sine kunstverk og er mest kjent som performancekunstner.


Multimedia og vedlegg

Bilder

DSC00894.jpg
DSC01092.jpg
DSC00972.jpg
DSC01156.jpg
IMG_1170 copy.jpg
IMG_1097 copy.jpg
Visuell kunst
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål vedrørende programinnhold rettes til DKS koordinator i Asker:                                                                                     Siri Forberg: siri.forberg@asker.kommune.no / tlf:  66 76 81 03/ mobil: 930 89 940Praktiske spørsmål og spørsmål vedrørende turneen rettes til Turnekoordinator i DKS Asker:                                                        Ingeborg Anna Wergeland: ingeborg.anna.wergeland@asker.kommune.no/ tlf:  66 76 81 14    
Kontaktperson utøver
Anne Liis Kogan: anneliiskogan@me.com
Arena / rom
Klasserom med prosjekter og høytalere knyttet til projektor. Ved fjerde besøk behov for større klasserom.
Annet utstyr
Utøver har med egen mac. Det må være prosjektor med høytaler i rommet som benyttes til hvert av de 4 besøkene. Annet utstyr som trengs under utøvers besøk.1 besøk:Kalkulator, målebånd eller målestokk.2 besøk: Hvitt papir på rull, saks og teip, tusj eller blyant.3 besøk: Hvitt papir på rull, tusjer, blyanter. 4: besøk NB trenger større rom enn de foregående 3 besøkene. 
Merknad
Utøver besøker skolen 4 ganger. Elevene skal ha 1 økt per besøk (tilsammen 4 økter fordelt på utøvers 4 besøk). Hver økt varer 1 time. Elevene deles i grupper slik at det blir  ca 13-15  elever per økt. Det er fint at det er samme elevgruppe som deltar sammen under hver av de 4 øktene med utøver. Forberedelser fra elevenes side mellom besøkene:  se tekst til lekseplan 
Tekst til ukeplan
Lekse til 2 besøk:Finn egen målegjenstand (f.eks. kroppen din, hårstrå, banan, en bok, penal, hva som helst) NB! Ikke for stor eller vanskelig gjenstand. Bestem hva du skal måle (f.eks. stuen, veien til skolen, foreldre eller venner, hva som helst)Estimer! Gjett hvor mange ganger din målegjenstand er avstanden du har valgt?Mål med gjenstanden du har bestemt.Skriv ned alle resultatene Ta med gjenstand til skolen.Lekse til 3 besøk: 
Se etter matte ute i verden. Vær detektiv, hvor kan matte være?Tegn mønstre og symmetrier som du har funnet i boken din og ta med til neste time.
Arrangører
Arrangert av:
Asker kommune