Asker kommune
Postadresse: Pb. 353, 1372 ASKER
Besøksadresse: Askerveien 19, 1372
Telefon: 66 76 81 00/02
Kontaktperson:Eli Engstad Risa, 66768101, erisa@asker.kommune.no, Siri Forberg, 66768103, siri.forberg@asker.kommune.no, Siri R Christofersen, 66768102, siri.r.christofersen@asker.kommune.no
Danseprosjekt for 3. trinn (Dansepedagog: Heidi As...
Produksjonsliste
Program

Danseprosjekt for 3. trinn (Dansepedagog: Heidi Asmyhr)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Askers kultursekk tilbyr alle skoler kreativ dans på 3. trinn. Kreativ dans er en improvisasjonsbasert arbeidsmetode som søker å sette elevene i stand til selv å skape egne danser. Utgangspunktet er å bevisstgjøre, styrke og utvikle elevenes eksisterende bevegelsesferdigheter. Kreativ dans er tenkt som et verktøy, slik at bevisstheten om egne og hverandres bevegelsesmuligheter gir elevene kunnskap til selv å sette sammen, koreografere, sammenhengende bevegelsesrekker, dans, til musikk. Viktige stikkord er: mestring, inkludering og samarbeid mot et felles mål. Organisering Hver gruppe får besøk av en dansepedagog 3 ganger ( 60 min. pr gruppe pr gang - Pedagogen setter opp timeplan som legges ut på turneoversikten).  Gruppeinndelingen avtales nærmere, litt etter hvor mange elever det er på 3. trinn på den enkelte skole.

Hvem: Alle barneskoler i Asker

Tid: Se turnèplan

Sted: på egen skole

Pris: Gratis

Forventinger til skolene:

  • Skolen stiller med spesialrom/rom som er egnet for danseaktivitet. Rom hvor det er plass nok og et musikkanlegg.
  • Skolen må tilrettelegge slik at flere grupper på samme skole kan få undervisning samme dag. Fordi dette tilbudet består av 3 besøk for hver gruppe/klasse, så er det litt spesielt å turnèlegge. Du finner turnèplanen nedenfor, men det er viktig at skolene på forhånd har klargjort hvilke barn som er i hvilke grupper.
  • Pedagogen trenger 60 miniutter per gang for å gjennomføre opplegget, så vi håper på forståelse for at ikke alltid friminuttene kan tas hensyn til.

Lærerveiledning

Skolene deler selv opp i grupper på ca 20 elever

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Asker kommune
  • Kunstnere/grupper: Dansepedagog: Heidi Asmyhr

Multimedia og vedlegg

Bilder

29_KUL_DANSENS+DAGER-123_3.jpg
29_KUL_DANSENS+DAGER-130_1.jpg
29_KUL_DANSENS+DAGER-134_1.jpg
29_KUL_DANSENS+DAGER-144_1.jpg
Scenekunst / Dans
Trinn: 3 - 3
Praktisk informasjon
Arrangører
Arrangert av:
Asker kommune