Asker kommune
Postadresse: Pb. 353, 1372 ASKER
Besøksadresse: Askerveien 19, 1372
Telefon: 66 76 81 00/02
Kontaktperson:Ingeborg Anna Wergeland, 66 76 81 14, ingeborg.anna.wergeland@asker.kommune.no, Siri Forberg, 66768103, siri.forberg@asker.kommune.no, Stian Norgård Aase, 91799752 (mobil), stian.aase@asker.kommune.no
Selvportrett uten ansikt
Produksjonsliste
Program

Selvportrett uten ansikt

Dette er et utviklingsprosjekt og fotoverksted med tittel «Selvportrett uten ansikt». Ungdomsskoleelever vil her få mulighet til å tilegne seg enkle fotografiske metoder. Sjøvold beskriver verkstedet slik: «Elevene skal i løpet av verkstedet lage en selvportrettserie bestående av tre ulike fotografier, som til sammen skaper en større helhet og sier noe om hvem de er. Det vil gi dem kunnskap om hvordan fotografier kommuniserer seg imellom og hvordan de kan velge sin historie ved å bruke bildesekvenser som metode. Selvportrettene skal tas uten at elevene viser sitt ansikt. Verkstedet vil fokusere på å vise skjønnhet på en annen måte enn det eleven omgir seg med i sosiale medier».

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Asker kommune
 • Kunstnere/grupper: Marie Sjøvold, Iselin Linstad Hauge og Nina Strand
 • Idé/opplegg: Dag 1:
  • Elevene får en introduksjon til hvem jeg er og hva vi skal gjøre sammen.
  • Hva er et selvportrett?
  • Fortell noe om hvem du er uten å vise ansikt.
  • Hvordan kan man lage et selvportrett uten ansikt? Hva kan du fotografere for å fortelle noen om hvem du er?
  • Elevene får se bildeeksempler på selvportrett som er bygget opp av flere bilder, hvor det ikke vises noen ansikt.
  • Elevene får vite hva de skal gjøre til neste gang vi møtes: lag 12 fotografier som på hver sin måte forteller noe om deg og send de til Marie via en link i lekseplanen.
  • Elevene får en vite at de skal jobbe med et arbeidsdokument igjennom hele verkstedet og Marie snakker om at arbeidsprosessen deres er det aller viktigste med verkstedet. At de leker seg med oppgaven og utforsker fotografiet.
  • Vi snakker om at bildene igjen skal redigeres ned til 3, som blir deres selvportrett.
  • Elevene får tre konkrete valgmuligheter i forhold til tematikk og noen konkrete retningslinjer for hvordan de kan fotografere for å kunne bygge opp en innholdsrik serie med 3 fotografier (Nærbilde, oversiktsbilde, selvportrett uten ansikt, en gjenstand/person/dyr, et sted etc.)
  • I klasserommet har jeg satt opp 5 stasjoner med ulike tilnærminger til hvordan man kan fotografere mennesker uten å vise ansikt. Motlys (i klasserommet med stor lampe), lag/refleksjoner (I klasserommet ved et vindu), objekter foran ansiktet (i klasserommet), en detalj av en ting eller et menneske (ute), et (lite) menneske i et landskap (ute).
  • Jeg gir en gjennomgang av hver stasjon/tilnærming i plenum, før hver gruppe på 3 elever får prøve de forskjellige stasjonene selv. 5 minutter på hver stasjon.
  • Vi snakker om praktiske løsninger for å klare å ta bilde av seg selv.

  Lekse første uke:
  • Skriv en halv side om hva du ønsker å fortelle med bildene. Hva vil du fotografere?
  • Ta et bilde som forteller noe om deg. I dette bildet skal du være med, men ansiktet ditt skal ikke vises.
  • Ta et nærbilde eller et detaljbilde av en ting/person/dyr som betyr noe for deg. Disse bildene skal også være uten ansikt.
  • Velg ut 8 bilder, og skriv to linjer i ditt arbeidsdokument om hva du liker med hvert av bildene.
  • Last opp bildene via linken i lekseplanen.

  Lekse andre uke:
  • Ta det siste bildet til selvportrettet ditt. Hva kan jeg fortelle i dette bildet, som jeg ikke fortalte i de andre to? Ta bildet på et sted som betyr noe for deg, utenfor skolen. Velg ut 4 ulike bilder du liker fra fotograferingen og skriv noen setninger om bildene du har valgt i arbeidsdokumentet ditt, og last de opp på linken i lekseplanen. Legg inn alle de 12 fotografiene nederst i Chromebook dokumentet.

  Dag 2:
  • Introduksjon til dagen hvor vi skal jobbe med bildeutvalg og bli bevisst på hva fotografiene kommuniserer.
  • Hva sier et bilde, hva skjer når vi legger til et bilde til, og enda et?
  • Innhold, estetikk og rytmen i en bildeserie.
  • Sosiale medier (f. eks.Instagram): Bilder som legges ut spontant eller i affeksjon over et spesielt øyeblikk og som over tid blir til en større bildeserier som kan fortelle mer enn vi selv er klar over.
  • Studentene settes sammen i par av to og to.
  • Jeg har i forveien printet ut elevenes 12 bilder i 9 x 13 cm som hver student får utdelt.
  • Oppgave: Sett sammen 4 ulike bildeserier á 3 bilder med disse 12 printede bildene og skriv 3 setninger om hva du tenker om hver av seriene. Eks: Hva viser hvert av enkeltbildene bilde? Hva vil du fortelle med hele serien? Elevene jobber fysisk med seriene på pulten sin, og fører hver serie inn i et dokument på sin chromebook, hvor de også skriver. Disse bildene må de få beskjed om at skal være klart opplastet i Chromebook-dokumentet/arbeidsdokumentet før jeg kommer.
  • Den serien de er mest fornøyd med av de 4, gir de til sin partner som fysiske print og han/hun skriver 10 setninger om hva partnerens bildeserien forteller han/henne.
  • Når begge er ferdige, presenterer de sine tanker for hverandre og ser om det de ønsket å si med bildene ble oppfattet hos den som leste bildene.
  • Vi snakker litt om de ulike erfaringene de har hatt med denne oppgaven i plenum med et par tilfeldige eksempler. Det kommer an på hvor mye tid vi har igjen.
  • Utvalget på 3 bilder monteres på papp, kapa eller ramme og henges opp i klasserommet så alle kan se hverandres serier.


Om kunstner / utøver / gruppe

Marie Sjøvold har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg har hun blitt utgitt blant annet på velrenommerte Journal Förlag. http://www.mariesjovold.no/   

Nina Strand arbeider som fotograf, forfatter og redaktør. Hun debuterte i 2004 med kortprosaboken Gutta på gølvet og har siden utgitt fotoboken Hvordan synes du selv det går?/So, how do you think you're doing i 2008, dokumentarboken Nykter i 2010, fotoboken Dr Strand i 2015, og fanzineserien Artist Stories 2013-2018.  Strand har startet og driver Objektiv, et tidsskrift for kamerabasert kunst. Hun skriver også jevnlig om fotografi for avisen Dagbladet. 


Medvirkende

 • Marie Sjøvold, Iselin Linstad Hauge og Nina Strand
 • Marie Sjøvold (fotograf)
 • Nina Strand (fotograf)
 • Iselin Linstad Hauge (fotograf)
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål vedrørende programinnhold rettes til DKS koordinator i Asker:                                                                                     Siri Forberg: siri.forberg@asker.kommune.no / tlf:  66 76 81 03/ mobil: 930 89 940Praktiske spørsmål og spørsmål vedrørende turneen rettes til Turnekoordinator i DKS Asker:                                                        Ingeborg Anna Wergeland: ingeborg.anna.wergeland@asker.kommune.no/ tlf:  66 76 81 14    
Programlengde
2 verksted á 2 timer pr. gruppe med 3 ukers mellomrom
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangører
Arrangert av:
Asker kommune
Medvirkende
 • Marie Sjøvold (fotograf)
 • Nina Strand (fotograf)
 • Iselin Linstad Hauge (fotograf)