Asker kommune
Postadresse: Pb. 353, 1372 ASKER
Besøksadresse: Askerveien 19, 1372
Kontaktperson:Ingeborg Anna Wergeland, 66 76 81 14, ingeborg.anna.wergeland@asker.kommune.no, Siri Forberg, 66768103, siri.forberg@asker.kommune.no, Stian Norgård Aase, 91799752 (mobil), stian.aase@asker.kommune.no
TekstLab - InterAKT
Produksjonsliste
Program

TekstLab - InterAKT

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

TekstLab InterAKT er et tilbud for å gi elever i skolen verktøy til selv å skape egne historier og fortellinger, skrive tekster basert på disse historiene og finne en form å vise tekstene i. Elevene gis rett til å skape egne historier som betyr noe for dem, og de velger selv hvilken form de vil vise/fortelle historien i. InterAKT er utviklet av Shanti Brahmachari; scenekunstner, førsteamanuensis og pedagog.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Asker kommune
  • Idé/opplegg: Prosesser med samspill mellom elever og kunstnere
    TekstLabs metode og pedagogikk har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i kunstprosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. De engasjeres i kunstneriske prosesser som resulterer i at de skriver og skaper sine egne fortellinger og finner frem til en eller flere uttrykksformer og kunstuttrykk som de selv ønsker å bruke. De utvikler og viser sine fortellinger, og på den måten får de redskaper til å kunne bli en stemme som andre kan høre, og en person som kan bli sett.Alle som deltar, skriver egne tekster/fortellinger og utvikler disse til bruk på scenen gjennom improvisasjon sammen med profesjonelle scenekunstnere/pedagoger. Både scenekunstnerne og elevene gjør de samme oppgavene og eksperimenterer sammen på gulvet. Elevene velger hvilken form de ønsker å skrive i (for eksempel en låt, poesi, monolog, fortelling) og vise på scenen (for eksempel sang, slam, dans/bevegelse). Intensjonen er at hver elev skal være en stemme som utvikler og formidler sin egen tekst, fortelling med et personlig uttrykk.
    Arbeidet i verkstedet er basert på aktivt deltakelse, lek og samarbeid mellom elever og kunstnere med sikte på at elevene blir bevisst på eget uttrykk. Vi tar utgangspunkt i elevens egne erfaringer og liv, og de bruker seg selv som utgangspunkt for fortellingene og historiene de skaper. Arbeidet består i å utvikle ideene til historier og videre til scenisk form, og på den måten blir eleven bevisst om at hun/han har noe å fortelle og evne til å formidle. Workshopen har prosesser som både er individuelle og kollektive, der elever og kunstnere skriver og arbeider aktivt sammen om å utvikle hver enkeltes tekst/uttrykk.NB! viktig informasjon under merknad. 

Multimedia og vedlegg

Bilder

bilde2.jpg
Foto: Frédéric Boudin
bilde3.jpg
Foto: Frédéric Boudin
bilde4.jpg
Foto: Frédéric Boudin
bilde1.jpg
Foto: Frédéric Boudin
Kunstarter i samspill
Trinn: 9 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
 Spørsmål vedrørende programinnhold rettes til DKS koordinator i Asker:                                                                                     Siri Forberg: siri.forberg@asker.kommune.no / tlf:  66 76 81 03/ mobil: 930 89 940Praktiske spørsmål og spørsmål vedrørende turneen rettes til Turnekoordinator i DKS Asker:                                                         Ingeborg Anna Wergeland: ingeborg.anna.wergeland@asker.kommune.no/ tlf:  66 76 81 14      
Kontaktperson utøver

Christine Vik Bratvold
Produsent
TekstLab
+47 405 29 912
christine@tekstlab.com
www.tekstlab.com
Programlengde
300
Arena / rom
Et lukket rom som gjerne er dobbel størrelse av et vanlig klasserom. (NB: se under merknad)
Oppriggingstid
90 min.
Nedriggingstid
60 min.
Merknad
Rom
Et lukket rom som gjerne er dobbel størrelse av et vanlig klasserom. Vi begynner dagen i en sirkel, så det er viktig at det er nok gulvplass til det. Vi kommer til å spille musikk og bruke mikrofonene i løpet av dagen (lyd). Vi har behov for å være i samme rom med alle klassene vi møter og ønsker at rommet låses i lunsj pausen og etter hver dag, da vi har med oss en del teknisk utstyr.Hva ønsker vi fra skolen
Vi ønsker en kontaktperson fra skolen.
I forkant av workshopen ønsker vi en samtale med kontaktpersonen om hvilke muligheter det er for rom, hva elevene er vant til at rommet brukes til, ringer det inn/ut i pausene, hva er skolens reglement rundt brukt av mobiltelefon osv.
En bunke med hvitt kopipapir (A4) som vi kan ha i reserve.
Vi ønsker at vi benytter samme rom gjennom hele workshop-perioden og at rommet låses i lunsj pausen og etter hver workshop, slik at det tekniske utstyret står trygt til neste dag.
Vi ønsker en oversikt over klassens pauser som de er vant med å forholde seg til
Vi ønsker en oversikt over hvilken klasse vi møter hvilken dag og antall elever i hver klasse.Lærernes rolle i workshopen
Vi ønsker at det er med en lærer i den første delen av workshopen, ca. fra kl. 09-10.30
Vi begynner workshopen med å stå i en ring, si hva vi heter og bevege oss. Vi ønsker at læreren er delaktig i oppvarmingen/oppgaven sammen med kunstnerne fra TekstLab og elevene. Etter den første delen av workshopen, kan vi gjerne være med klassen på egenhånd ut dagen. Pauser
Vi følger elevenes/skolens vanlige lunsj pause, utover det så får elevene noen kortere pauser – de kortere pausene kan falle på andre tidspunkt enn de er vant til. Kunstnerne i TekstLab informerer om dette innledningsvis.
Arrangører
Arrangert av:
Asker kommune