asker

Målsettinger

 • Vi skal søke kunnskap om hva skolene og barnehagene i dag driver med innenfor kulturfagene, for å se om dette er noe flere kan nyte godt av og muligheten for å sette dette sammen i et større hele som gjør at alle kan få mer ut av dette.
   
 • Vi skal samle kunnskap om og koordinere det Asker kulturinstitusjoner i dag driver med for målgruppen, for å tilpasse dette ytterligere og gjøre tilbudet bedre kjent og mer tilgjengelig.
   
 • Vi skal skape en arena og en organisasjon som sørger for informasjon, ideformidling og kompetanseutvikling blant skole- og barnehageledere og lærere.
   
 • Vi må fremvise og tydeliggjøre hva den kulturelle skolesekken kan representere av aktiviteter og verdier.
   
 • Vi skal søke å legge til rette for at den enkelte skole kan samarbeide målrettet med kulturinstitusjoner og kunstnermiljøer.
   
 • Vi skal legge til rette for at kunst- og kulturmiljøer presenterer formidlingsproduksjoner tilpasset barn og unge i Askers skoler og barnehager.