Asker kommune
Postadresse: Pb. 353, 1372 ASKER
Besøksadresse: Askerveien 19, 1372
Kontaktperson:Ingeborg Anna Wergeland, 66 76 81 14, ingeborg.anna.wergeland@asker.kommune.no, Siri Forberg, 66768103, siri.forberg@asker.kommune.no, Stian Norgård Aase, 91799752 (mobil), stian.aase@asker.kommune.no
TekstLab- Workshop
Produksjonsliste
Program

TekstLab- Workshop

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

TekstLab: Unge stemmer, nye historier

Interaktive workshops i skolen

TekstLab InterACT er et tilbud for å gi elever i skolen verktøy til selv å skape egne historier og fortellinger, skrive tekster basert på disse historiene og finne en form å vise tekstene i. Elevene gis rett til å skape egne historier som betyr noe for dem, og de velger selv hvilken form de vil vise/fortelle historien i.

Prosesser med samspill mellom elever og kunstnere

TekstLabs metode og pedagogikk har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i kunstprosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. De engasjeres i kunstneriske prosesser som resulterer i at de skaper sine egne fortellinger og finner frem til ett eller flere form- og kunstuttrykk som de selv ønsker å bruke. De utvikler og viser sine fortellinger, og på den måten får de redskaper til å kunne bli en stemme som andre kan høre, og en person som kan bli sett.

Alle som deltar, skriver egne tekster/fortellinger og utvikler disse til bruk på scenen gjennom improvisasjon sammen med profesjonelle scenekunstnere/pedagoger. Både scenekunstnerne og elevene gjør de samme oppgavene og de eksperimenterer sammen på gulvet. Elevene velger hvilken form de ønsker å skrive i (for eksempel en låt, poesi, monolog, fortelling) og vise på scenen (for eksempel sang, slam, dans/bevegelse). Intensjonen er at hver elev skal være en stemme som utvikler og formidler sin egen tekst, fortelling med et personlig uttrykk.

Arbeidet i verkstedet er basert på aktivt deltakelse, lek og samarbeid mellom elever og kunstnere med sikte på at elevene blir bevisst på eget uttrykk. Vi tar utgangspunkt i elevens egne erfaringer og liv, og de bruker seg selv som utgangspunkt for fortellingene og historiene de skaper. Arbeidet består i å utvikle ideene til historier og videre til scenisk form, og på den måten blir eleven bevisst om at hun/han har noe å fortelle og evne til å formidle. Workshopene er prosesser som både er individuelle og kollektive der elever og kunstnere skriver og arbeider aktivt sammen om å utvikle hver enkeltes tekst/uttrykk.

Om TeksLab: www.tekstlab.com

Facebook: ​www.facebook.com/TekstLab.Artxchange/

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Asker kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Shanti Brachmachari

Multimedia og vedlegg

Bilder

Workshop.jpg
Foto: Foto: Frederic Boudin
Scenekunst / Teater, Litteratur
Trinn: 9 - 9
Turnéplan: TekstLab Workshop
Turnéplan: TekstLab- Workshop
Turnéplan: TekstLab- Workshop
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Christine Vik Bravold, Prosjektkoordinator TekstLabchristine_vik@hotmail.com. Tlf 405 29 912
Programlengde
240
Maks publikumsantall
30
Arrangører
Arrangert av:
Asker kommune