Tilbake
Foto: Madeleine Mortensen Karlstrøm

(VGS 2019/20) SEKSUALITET OG LIVSKVALITET

En reise i seksualtietens kulturhistorie

Et engasjerende og visuelt foredrag som tar med elevene på en reise. Vi begynner med en Kahoot som introduksjon, før vi ser på hvordan språket vi bruker påvirker vår seksualitet - og vår livskvalitet. Hvilke andre faktorer er det som er med å forme vår seksualitet? Hva skjer når vi opplever at det seksuelle kartet vi får presentert av samfunnet ikke stemmer overens med vårt eget, unike seksuelle terreng? 

Gjennom eksempler  fra ulike kulturer og historien formidler pedagog, kursholder, samfunnsdebattant og festivalsjef Kjersti Helgeland innsikter i hvordan våre personlige holdninger og seksuelle adferd påvirkes av ulike strukturer i samfunnet vårt – eller kanskje er det omvendt..?  

Tilbudet er utviklet i samarbeid med DKS-Akershus og drøfter sammenhengen folkehelse og livsmestring spot on.


Kjersti Helgeland besøkte Jåttå vgs i februar 2019.Her er hva elevene (vg3) mente:

Veldig lærerikt!

Interessant, og så bra at foredragsholder var så åpen og rett på sak.

ALLE bør få med seg dette.

Dette foredraget burde vært pensum, også i ungdomsskolen.

Får oss til å refektere om hvordan samfunnet er og hvordan det burde være.

-----

Jeg synes også dette var et veldig bra og viktig foredrag. Nydelig når man setter det inn i både helse-perspektiv, kulturelt perspektiv. Foredraget fører til  refleksjon hos begge kjønn.

Utrolig flink og fri  foredragsholder

Hilde Vetrhus, Jåttå vgsKjersti Helgeland besøkte Valler vgs i november 2017.

Foredraget var bestilt til 3 klasser i norsk vg3 og ble meget godt mottatt av elevene. Både elever og lærere ga tilbakemelding på at dette var tematikk de lenge har etterlyst og ønsket skulle inn i skolen.

Flere elever snakket med Kjersti i etterkant for å får råd og tips til egne prosjekter knyttet til seksualitet og samfunn.

Skolen gir de beste referanser til dette prosjektet og håper det får leve et liv videre i norsk skole.

Håkon Winther
Pedagogisk leder SSØ
Valler vgs 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Kjersti Helgeland
  • Idé/opplegg: Kjersti Helgeland og Bjørn H.S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe

Kjersti Helgeland har en allsidig bakgrunn: Utdannelse i realfag, ledelse og fasilitering, muntlig fortelling, seksuell helse og PPU. Har jobbet i ungdomsskolen, arrangert mange kurs og foredrag. Holder foredrag og workshops om seksualitet.

Publikumskommentarer