Tilbake

Kunst +

Et tverrfaglig kunstprosjekt som handler om kunst og matte, musikk og lyd samt bevegelse. Fokuset ligger på å oppdage matte i verden og uttrykke det gjennom ulike metoder og former for kunst.

Kunstner Anne-Liis Kogan kommer til 5. trinn og i løpet av fire ganger vil elevene lære om blant annet mål og vinkler, satt inn i en kunstnerisk kontekst gjennom å lage sin egen måleenhet og oppdage geometri i nærområde og hverdag. Elevene lager også en utstilling og får dermed innblikk i kunstverden.

Workshopen til Anne-Liis utforsker matte og kunst i sammenheng gjennom ulike øvelser og utprøvinger.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Asker kommune
 • Kunstnere/grupper: Anne-Liis Kogan
 • Idé/opplegg:
  • Vise hvordan kunstfagene også er en del av andre faggrupper > tverrfaglighet.
  • Kunstfagene kan gi andre forklaringsmodeller for læring.
  • Stimulerer til en annen vinkling og forståelse for fagene.
  • Kunstfagene inn i fagplanene som en naturlig del av skoleløpet.
  • Kunstfagene er sjangeroverskridende og tangerer de fleste felt.
  • De bygger på grunnleggende prinsipper som finnes i matematikken, kjemien og fysikken.
  • Kunsthistorien gir et bredt bilde av menneskets utvikling: samfunnsutvikling, religion, estetisk smak, filosofi, språk.
  • Gir allmennkunnskap og en bevissthet om verden rundt oss.
  • Øker forståelsen for den universale delen av mennesket: menneskets behov for å tegne, skrible, modellere og forme.
  • Stimulerer kreativ tenkning og problemløsing.
  • Fremfor alt: Kunstfagene har egenverdi.
  • De er ikke et middel, men et mål i seg selv. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Kunst + er en samproduksjon mellom DKS, Asker og Trafo Kunsthall.

DKS og Trafo er oppdragsgivere i prosjektet og lanserte ideén om et tverrfaglig prosjekt

Anne-Liis Kogan bor og arbeider i Oslo. Utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og Stockholm. Hun jobber med diverse medier som lyd og video i sine kunstverk og er mest kjent som performancekunstner.


Publikumskommentarer