Tilbake

NB! UTSATT: KALK 8. trinn

NB! KALK-prosjektet i april/mai i regi av DKS Asker og Asker museum vil dessverre ikke kunne gjennomføres som planlagt grunnet nasjonale retningslinjer og pålegg som følge av korona-situasjonen. DKS Asker i er i dialog med Asker museum for å finne nye perioder for dette prosjektet, og vi vil i tillegg følge opp med skolene i forkant for å høre hvordan prosjektet eventuelt kan gjennomføres før eller etter sommeren.

I løpet av en hel dag skal elevene lære om kalkstein og noen av steinens anvendelsesområder og betydning. Kalkstein er en naturlig ressurs i Asker og Bærum. Det har vært tatt ut kalk fra området i over 900 år. Kalk har vært en viktig næringsvei for begge bygdene. Dette bevises ved Bærum kommunevåpen som er en kalkovn.

Når: Se turnèplan Hvor: Asker museum Påmeldingfrist: ingen påmelding - alle skoler har fått tildelt dag. Passer ikke dette, ber vi skolene bytte seg i mellom og gi beskjed til Asker DKS.Transport til og fra museet er den enkelte skole selv ansvarlig for.

Lærerveiledning

Program for dagen:

Mye av programmet foregår ute, så gode sko og varmt tøy, evt. regntøy, er fint. Elevene kan spise medbrakt matpakke i kafé Gunhild. I kafeén er det salg av is, vafler, ostesmørbrød m.m. En lærer følger hver gruppe.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Asker kommune
  • I samarbeid med: Murmester Svein Mundal. Medlemmer av Asker og Bærum historielag v / Kjell Kittelsen, Franzefoss a/s , Nycomed, Asker kulturskole og Asker museum.
  • Idé/opplegg: Asker Museum, murmester og Asker og Bærum historielag.

Om kunstner / utøver / gruppe

Alle voksne som er med på stasjonene og er medarrangører.

Elevorientering

Praktiske øvelser som alle elever gjennomfører:

Det er greit å ha på seg arbeidsklær denne dagen. Ha med matpakke og drikke.

Publikumskommentarer