Tilbake
Josefine Thoresen
Lillianna Strand
Marie Sjøvold
Marie Sjøvold
Marie Sjøvold

Selvportrett uten ansikt

Selvportrett uten ansikt er et fotoverksted med fotokunstnerne Marie Sjøvold, Iselin Linstad Hauge og Nina Strand, hvor elevene lærer seg enkle fotografiske metoder og teknikker for å ta bedre bilder med mobilen. Elevene skal i løpet av fotoverkstedet lage en selvportrettserie bestående av tre ulike fotografier, som tilsammen skaper en større helhet og sier noe om hvem de er. Det vil gi dem kunnskap om hvordan fotografier kommuniserer seg i mellom og hvordan de kan velge sin historie ved å bruke bildesekvenser som metode. Selvportrettene skal tas uten at elevene viser sitt ansikt. Verkstedet vil fokusere på å vise skjønnhet på en annen måte enn det elevene omgir seg med i sosiale medier. Det vil utfordre elevene til å tenke på hvordan de kan vise hvem de er, uten å vise det mest opplagte: ansiktet. Sjøvold ønsker med det å utvide elevenes bevissthet med en alternativ estetikk som man ofte finner i kunsten. Fotografi er en svært viktig kommunikasjonsmøte for samtidens skoleungdom. Store deler av kommunikasjonen mellom ungdom skjer ikke gjennom ord og tekst, men gjennom fotografier. Elevene vil i dette verkstedet bevisstgjøres på og lære hvordan de kan kommunisere det de faktisk ønsker å si med fotografiene og hvordan fotografier kan leses og tolkes. I løpet av et 4 timers verksted fordelt over to uker, vil elevene få undervisning og praktiske oppgaver de skal løse. Verkstedet vil dermed fokusere på fotografi som noe fysisk og ikke bilder  på skjer, som elevene er mest vant med. Verkstedet ender opp i en klasseromsutstilling. Fotoverkstedet Selvportrett uten ansikt kan brukes som et tverrfaglig undervisningsopplegg mellom kunst og håndtverk, norsk og psykisk helse i prosjektperioden som går over 3 uker. 

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Asker kommune
 • Kunstnere/grupper: Marie Sjøvold, Iselin Linstad Hauge og
 • Idé/opplegg: Fotoverksted 1: 120 minutter
  Elevene deles opp i 5 grupper og får en kort introduksjon om hvem formidleren er og hva vi skal
  gjøre sammen. De får innføring i ulike fotografiske virkemidler og sammen stiller vi spørsmålene:
  • Hva er et selvportrett?
  • Hva er et selvportrett uten ansikt?
  • Hva kan man fotografere for å si noe om hvem man er uten å vise ansikt?
  I andre time går elevene ut sammen med formidler og de får gruppevis testet ut i praksis det de har lært, og får erfaringer de kan ta med seg hjem når de som lekse skal lage en selvportrettserie til neste gang vi møtes. Fotoverksted 2: 120 minutterI disse timene lærer elevene om hvordan fotografier kommuniserer som enkeltbilder og som en del av større bildestrømmer/bildeserie. Elevene jobber med 9 fysiske print (10x13cm) som de har fotografert i hjemmelekse og levert som innlevering i Classroom. Bildene er printet ut av formidler og leveres til elevene i disse timene. Sammen snakker vi om bildeserier og hvordan fotografier kommuniserer i f.eks. sosiale medier. Vi jobber også med bildeanalyse. Elevene lærer om ulike metoder for å sette sammen en bildeserie og gjør praktiske øvelser for å redigere en bildeserie ned fra 9 bilder til 3 bilder. I slutten av timen stilles alle selvportrettene ut i klasserommet sammen med en kort muntlig presentasjon av hver elev. 4. Skolens forberedelser i forkant av første fotoverksted
  • Læreren oppretter et classroom for hver undervisningsgruppe (max 15 elever) med en bilde-innlevering og legger inn oppgaveteksten og tips til fotograferingen, hvor elevene skal laste inn de 9 bilder de tar.
  • Dette Classroom området må deles med formidleren som kommer til deres skole. Formidleren må få tilgang som en lærer.
  • Navn på Classroom: Navn på gruppen (eks. skolens navn 8A-1, skolens navn 8A-2, skolens navn 8B-1, skolens navn 8B-2)
  • Før elevene møter formidler må de få opplæring i hvordan man laster inn bilder fra
    mobilen til Chromebooken, sjekker at filene er i jpg-format og navner hvert bilde med “Fornavn på elev og første bokstav i etternavn og nummer på bilde.jpg” eks:
    MarieS1.jpg, MarieS2.jpg, MarieS3.jpg, MarieS4.jpg, MarieS5.jpg, MarieS6.jpg, MarieS7.jpg, MarieS8.jpg, MarieS9.jpg og videre laste bildene opp i innleveringen i Classroom.
  • Elevene i hver undervisningsgruppe skal jobbe sammen i 5 grupper (ca. 3 elever på hver gruppe) . Disse gruppene må settes sammen av lærer som kjenner de og deres gruppedynamikk.
  • Pultene skal grupperes til 5 arbeidsstasjoner.
  • Elevene må ha med mobiltelefon (De trenger bare en mobil pr. arbeidsgruppe).
  Skolens forberedelser i forkant av andre fotoverksted
  • Det er svært viktig at lærerne følger opp innleveringen av bildene som formidleren skal printe ut til andre møte med elevene. For å kunne printe ut bildene må de være riktig navnet og i jpg-format når de leveres i Classroom. Av erfaring, ser vi det er lurt å sette av en skoletime for å se at alle leverer riktig. De som ikke leverer riktig eller i tide vil ikke ha bilder å stille ut når vi møtes andre gang.
  • Elevene skal jobbe sammen to og to. Disse parene må settes sammen av lærer.
  • Lærer må ha forberedt et hvitt A3 ark til hver elev (Helst litt tykt)
  • Hver gruppe må ha en limstift hver, saks og tilgang på klebemasse for å henge
    arkene på veggen på slutten av dagen.
  • Veggene må være tomme, klare til oppheng.
  Formidler har i forveien printet ut elevenes 9 bilder i 9 x 13 cm som hver elev får
   utdelt.


Om kunstner / utøver / gruppe

Marie Sjøvold, født 1982, jobber med fotografi, video og fotobøker. Sjøvold har publisert seks fotobøker, blandt dem Dust catches Light(2011) og Midnight Milk(2015) på den svenske forlaget Journal. Hun stiller ut nasjonalt og internasjonalt og har blant annet hatt utstilling på Deichtorhallen Hamburg, Kristiansand Kunsthall, Nobel Fredssenter i Oslo, Fotografisk Center i København, Trafo Kunsthall, Galleri F15, Hå Gamle Prestegard og Calouste Gulbenkian i Paris. I 2011 mottok hun "European Photo Exhibition Award" av Fritt Ord.


Publikumskommentarer