Tilbake

FILM, FØLELSER OG INNTRYKK 2018

Hva slags filmer liker du? Hvorfor det? Hva slags følelse gir en film deg?

Gjennom bruk av eksempler vil denne presentasjonen utfordre, engasjere og underholde. Målet er å bevisstgjøre elevene i forhold til hvordan film påvirker og utfordrer følelsesapparatet.

Med utgangspunkt i noen av de grunnleggende følelsene (sinne, sorg, frykt, tristhet, glede) utforsker foreleser i interaksjon med elevene hvordan opplevelsen av disse påvirker oss og våre omgivelser.

Det vil også gis innsikt i ulike filmsjangre og på hvilken måte film kan brukes; både til å vekke følelser og til å utfordre og påvirke våre etiske, moralske og politiske oppfatninger.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Asker kommune
  • Idé/opplegg: Tom RysstadDen Kulturelle skolesekken, BærumProdusent, Gro Lystad

Om kunstner / utøver / gruppe


Tom Rysstad (f.1965) er utdannet siviløkonom og har jobbet som filmprodusent i sitt eget selskap Mirmar Film Production siden 2003. Han har siden 1991 hatt flere lederstillinger innen norsk film- og tvproduksjon og har også produsert kortfilm, dokumentar og spillefilm. Tom er oppvokst og bosatt i Bærum og har også  sin base i Filmparken på Jar.


Elevorientering

Forberedelse for elevene

Forberedelsene skal gjøres samme dag eller dagen før.

  • Velg en film du liker
  • Skriv noen setninger om hvorfor du liker akkurat denne filmen
  • Hvilke følelser gjenkjenner du i denne filmen (sinne, sorg, frykt, tristhet, glede)

Publikumskommentarer