Tilbake
Frédéric Boudin
Frédéric Boudin
Frédéric Boudin
Frédéric Boudin

TekstLab - InterAKT

TekstLab InterAKT er et tilbud for å gi elever i skolen verktøy til selv å skape egne historier og fortellinger, skrive tekster basert på disse historiene og finne en form å vise tekstene i. Elevene gis rett til å skape egne historier som betyr noe for dem, og de velger selv hvilken form de vil vise/fortelle historien i. InterAKT er utviklet av Shanti Brahmachari; scenekunstner, førsteamanuensis og pedagog.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Asker kommune
  • Idé/opplegg: Prosesser med samspill mellom elever og kunstnere
    TekstLabs metode og pedagogikk har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i kunstprosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. De engasjeres i kunstneriske prosesser som resulterer i at de skriver og skaper sine egne fortellinger og finner frem til en eller flere uttrykksformer og kunstuttrykk som de selv ønsker å bruke. De utvikler og viser sine fortellinger, og på den måten får de redskaper til å kunne bli en stemme som andre kan høre, og en person som kan bli sett.Alle som deltar, skriver egne tekster/fortellinger og utvikler disse til bruk på scenen gjennom improvisasjon sammen med profesjonelle scenekunstnere/pedagoger. Både scenekunstnerne og elevene gjør de samme oppgavene og eksperimenterer sammen på gulvet. Elevene velger hvilken form de ønsker å skrive i (for eksempel en låt, poesi, monolog, fortelling) og vise på scenen (for eksempel sang, slam, dans/bevegelse). Intensjonen er at hver elev skal være en stemme som utvikler og formidler sin egen tekst, fortelling med et personlig uttrykk.
    Arbeidet i verkstedet er basert på aktivt deltakelse, lek og samarbeid mellom elever og kunstnere med sikte på at elevene blir bevisst på eget uttrykk. Vi tar utgangspunkt i elevens egne erfaringer og liv, og de bruker seg selv som utgangspunkt for fortellingene og historiene de skaper. Arbeidet består i å utvikle ideene til historier og videre til scenisk form, og på den måten blir eleven bevisst om at hun/han har noe å fortelle og evne til å formidle. Workshopen har prosesser som både er individuelle og kollektive, der elever og kunstnere skriver og arbeider aktivt sammen om å utvikle hver enkeltes tekst/uttrykk.NB! viktig informasjon under merknad. 

Publikumskommentarer