Tilbake
Vestfossen

Vestfossen Kunstlaboratorium

KUBATANA er ordet for «samhold» på det Zimbabwiske stammespråket Shona og det er tittelen på årets hovedutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium! Det er en utstilling med afrikanske samtidskunstnere, og en av de mest omfattende presentasjoner av afrikansk samtidskunst hittil vist i Skandinavia. Over 30 kunstnere, fra 19 afrikanske land, som jobber innen et bredt spekter av medier og teknikker vil utforske temaer som spenner fra en kolonial fortid, kollektive mytologier og personlige historier, til utfordringene i dagens Afrika.

All kunst er et uttrykk for samtiden den produseres i. Samtidskunsten reflekterer over vår virkelighet og utforsker hvordan og hvorfor samfunnet har tatt sin nåværende form.

I oppgaven «Velg noe! Gjør noe! Si noe!» oppfordrer vi elevene til å mene noe om sin samtid: Hva er du opptatt av? Hva bryr du deg om? Er det noe som er urettferdig i verden? Har du en melding eller oppfordring til verden?

Lærerveiledning

Last ned:

Oppfordrer til å gjøre de foreslåtte forberedelsene før besøket, som nevnt i Lærerveiledningen. Det hører med til formidlingen at lærer går aktivt inn som formidlerens støtte- og medspiller.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Vestfossen Kunstlaboratorium.

Om kunstner / utøver / gruppe

Vestfossen Kunstlaboratorium er et senter for samtidskunst som befinner seg mellom Drammen og Kongsberg i Øvre Eiker kommune. Som fyrtårn-institusjon og kompetansesenter for visuell kunst i regionen skal Vestfossen skape gode møter mellom samtidskunsten og publikum, og understreke sammenhengen mellom samtidskunsten og samfunnet. Den kulturelle skolesekken er en viktig del av dette arbeidet. Målsetningen er å gi ungdommene nye verktøy i møte med en stadig mer kompleks visuell kultur, og styrke ferdighetene deres som både fortolkere og produsenter.

Publikumskommentarer