Tilbake

(VGS 2019/20) KAMPEN OM DEN SISTE OLJA

Dette audiovisuelle foredraget tar for seg kampen om å pumpe opp den siste olja, i lys av klimaendringene og en global energiomstilling. Vi blir kjent med tre mennesker på tre ulike steder på kloden (USA, Nigeria, Norge), som til sammen forteller en nyansert historie om oljens betydning, og som stiller spørsmålet: Kan vi klare oss uten olje? Må vi klare oss uten?

Elevene skal sitte igjen med økt innsikt i årsakene til og konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer, og hvilke veivalg våre samfunn står ovenfor - særlig i Norge, som et oljeproduserende land.Vi ønsker også at de sitter igjen med konkrete handlingsalternativ til hvordan de kan engasjere seg i disse spørsmålene.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen
  • Idé/opplegg: Ingerid Salvesen og Kyrre Lien

Om kunstner / utøver / gruppe

 Ingerid Salvesen (f.1987) er journalist, skriver for Norges største aviser og foreleser på journalistutdanningen ved OsloMet. 

Kyrre Lien (f. 1990) er fotojournalist og dokumentarist. I 2014 vant han Årets Bilde i Norge,og i 2017 ble han utpekt av magasinet Forbes som en av de mest definerende unge mediepersoner internasjonalt.

 Begge er opptatt av klimaendringene og de står bak et digitalt historiefortellingsprosjekt hos VG og The Guardian om den siste oljen. Tilbudet her tenkt som inspirasjon til skolen i arbeidet med det tverrfaglig tema bærekraft

Publikumskommentarer