Tilbake
Foto: Clyde Petersen
Foto: Clyde Petersen
Foto: Clyde Petersen
Foto: Joseph P. Traina

Torrey Pines film

Filmvisning og klassesamtale om identitet og psykisk helse

Torrey Pines er en stop-motion animasjonsfilm basert på filmskaperens egen oppvekst i California i året 1992. Clyde Petersen vokser opp sammen med sin psykisk syke mor og kjederøykende bestemor. Når Clyde er 12 år legger moren ut på en hallusinerende bilferie gjennom USA, med Clyde på slep.

Filmen er en morsom og fascinerende selvbiografisk oppvekstfortelling fra en generasjon oppvokst med MTV, Nintendo og Tetris. 

Her ligger ressursfilm for lærer, forfilm og filmen, alt kan lastes ned på forhånd. Passord: Asker

https://vimeo.com/showcase/7442148Lærerveiledning

Torrey Pines, filmvisning og klassesamtale

Folkehelse og livsmestring.

Identitet, kjønn og psykisk helse:  Kjønn og kjønnsroller/Oppvekst/familie

Skolene kan vente med å vise filmen til man har om psykisk helse på agendaen, eller som endel av et allerede eksisterende opplegg rundt psykisk helse. Filmen kan brukes som et utgangspunkt til en klassesamtale om psykisk helse, til å snakke om Identitet/ Psykisk helse/Kjønn og kjønnsroller/Oppvekst/familie.

Petersen har laget en behind the scenes"(5 min) spesielt for elevene i Asker hvor han presenterer filmen. Her viser han også hvordan man selv kan lage en animasjonsfilm, uten tilgang på profesjonelt utstyr. 

Vi anbefaler å først vise elevene behind the scenes, og så vise Torrey Pines (59 min). Som avslutning har vi forberedt en liste med spørsmål som drøftes i felleskap i klassen. Her kan den enkelte klasse tilrettelegge på ulikt vis, spørsmålene er veiledende. Din tilstedeværelse og ditt engasjement er kjempeviktig for at elevene skal få mest mulig ut filmen og samtalen i etterkant. OBS: det er mulig å få besøk av formidler fra DKS Asker om skolen ønsker dette, for å hjelpe til med tilrettelegging og gjennomføring i samråd med lærer.

ressursfilm for læreren, forteller filmskaperen om filmen og eget kunsterskap. Vi anbefaler læreren å starte forberedelsene med å se ressursfilmen. Vi har også forberedt 3 spørsmål som kan brukes som forberedelse til å se filmen. Disse spørsmålene vil også forberede elevene på klassesamtalen i etterkant av filmen. Vi anbefaler å dele ut forhåndsspørsmålene noen dager før filmvisningen, for å sette i gang noen tankeprosesser før de skal se filmen, og forberede de på sjangeren.

3 forhåndsspørsmål:

1.Hva betyr det at en film er selvbiografisk? 

2.Se traileren. Å animere betyr å gjøre levende. I filmen Torrey Pines brukes animasjonsteknikken “stop-motion”. I stop-motion tar man mange bilder av objekter som flyttes mellom hver gang man tar bilde. Når du har tatt 12 bilder har du ett sekund med film. Hvilke materialer har filmskaperen brukt for å lage filmen? Hvor lang tid tror du det tok? https://vimeo.com/177164898

3. Hvilke andre bøker eller filmer kjenner du som forteller selvbiografiske historier?

Samtalespørsmål i etterkant av filmen 

1. Hvilke karakterer møter vi i filmen?

2. Hvordan vil du beskrive hovedpersonens forhold til moren sin? Forstår hovedpersonen at moren er psykisk syk?

3. Hvordan framstilles de voksne i filmen?

4. I filmen henter hovedpersonen og mormor, mamma hos politiet. Hva kan ha skjedd?

5. Kjønnsidentitet handler om hvilke(t) kjønn en selv kjenner at en er og/eller identifiserer seg med, uavhengig av hva slags kropp man har. Hva er noen forventninger som finnes til kjønn? Er det begrensninger?

6. Hovedpersonen i filmen har langt hår i hestehale men har mareritt om å føde barn og amme. Hva skjer dersom du ikke kan se hvilket kjønn en person har? 

7. Hvordan viser filmen at moren er psykisk syk? Hun ser, tenker og opplever ting som ikke er virkelig. 

8. Schizofreni er navnet på en psykisk sykdom som gjør at den som har sykdommen ser, tenker og opplever ting som ikke er virkelig. Dette kalles vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og hallusinering. Sykdommen påvirker moren, slik at hun ser, tenker og opplever ting som ikke er virkelig. Tilstanden kan oppleves som skremmende, forvirrende og kan være vanskelig å leve med for familie. I filmen tar moren hovedpersonen med på en lang biltur gjennom USA. Hvordan opplevde du den delen av turen som handlet om bilturen? Hva tror du hovedpersonen føler på turen?

9. Filmen er satt til 1990-tallet. Hvilken tilgang på kunnskap har du idag som hovedpersonen ikke har som 12 år i 1992? Hvordan påvirker dette karakteren?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Asker kommune
  • Kunstnere/grupper: Clyde Petersen
  • Idé/opplegg: Ingeborg Husbyn Aarsand

Publikumskommentarer