Tilbake
_
Tony Larsson
Tony Larsson
Tony Larson
Tony Larsson
Tony Larsson
Tony Larsson
Tony Larsson
Tony Larsson

(TILRETTELAGT) KUNSTFYRET

Kreativt og spennende kunstverksted i Oslofjorden

Dette besøket på Steilene fyrstasjon gir elevene mulighet til å treffe billedkunstner og beboer Tony Jon Larsson. De får oppleve en stedsrelatert kunstutstilling med foto og maleri, og får innsikt i hvordan naturen og stedet preger Tonys kunst. Gjennom foredrag med foto og film fortelles øyas og fyrstasjonens historie.

Elevene får prøve å selv være kunstnere, og tolke hvordan de opplever og sanser øya, dyrelivet og naturen. Besøket har en åpen struktur, hvor dagen legges opp ut ifra elevenes interesse og forutsetninger. Elevene kan tegne, male eller lage små skulpturer av naturelementer som man finner på øya. På høsten kan de også bruke øya til å lage et landartprosjekt.

Utsmykking på skolen: Det kan lages en sammenstilling av kunsten elevene lager i form av en fotomontasje på metall. Denne kan henges permanent på skolen.

Fyrstasjonen har også mulighet for overnatting, dersom klassen vil ha et utvidet opplegg.


Lærerveiledning

Kunstfyret er et samarbeid mellom DKS Akershus og billedkunstner Tony J. Larsson.

Kunstfyret kombinerer formidling og utøvelse av visuell kunst og kulturhistorie.

Prosjektets tema/innhold
Hva er et sted? Hva gir et sted identitet? Hvordan avdekke «stedets ånd»?

Prosjektet inneholder kunstnermøte med billedkunstner og beboer på Steilene fyr, Tony J. Larsson. Gjennom et møte med hans stedsrelaterte kunstprosjekter knyttet til foto og maleri, vil elevene få et innblikk i samtidskunst knyttet til naturen og det å bo på fyret, hvordan stedet og naturen preger kunsten, og hvordan man blir påvirket av stedet.

Læringsmål/aktivitet:

  • Møte med natur via et besøk på en øy og fyrstasjon i Oslofjorden
  • Møte med kulturarv/kystkultur/fyrhistorie
  • Innblikk i prosesser og inspirasjon til en kunstners arbeid
  • Egenaktivitet med tegning og maling – bearbeide og reflektere visuelt

Tony J. Larsson legger opp dagen etter samtaler med faglærer, hvor ulike behov hos elevene kartlegges. Prosjektet har en åpen struktur, og det vil bli lagt opp til ulike egenaktiviteter ut fra forutsetninger og interesse hos elevene. Det vil være mulighet for tegning på ark, maling på lerret, skulptur i natur (landart) og å lage blåskjellskulpturer.

Om utøvere og produsenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer