Barnehagene har sin egen kultursekk

I Asker kommune er det bestemt at barnehagene også skal ha sin variant av Den Kulturelle Skolesekken. Kanskje skal vi gi denne delen av sekken et eget navn?

Vårt mål er at tilbudene i barnehagene sees i sammenheng med og har et forhold til det som skjer i skolen, slik at de erfaringer og opplevelser barn og unge møter i barnehagen, henger sammen med de tiltak og de målsettinger vi har for Askers kultursekk gjennom hele grunnskoleløpet. På den måten vil det barna får av opplevelser i barnehagen, forhåpentligvis forberede dem på og sette dem enda bedre i stand til å ta del i de aktiviteter og opplevelser de får gjennom Kultursekken spesielt og grunnskolen generelt.