Tilbud kommende skoleår

Tilbudene til barnehagene, legges nå inn som produksjoner på lik linje med tilbudene til skolene.

For å finne ut hva dere kan benytte dere av, finner dere skolen deres i nedtrekksmenyen øverst på nettsiden vår.
øverst på startsiden. Her kan du gå inn på de ulike produksjonene.

Du kan også søke på ulike aldersgrupper som viser hva som er for barnehagene.

Etterhvert skal vi også legge inn alle barnehagene, slik at dere kan søke på egen barnehage og finne ut hva som kommer når til dere og/eller hvilke tilbud dere kan benytte dere av.