Om Askers kultursekk

Askers kultursekk
- et kulturprogram for barnehager og skoler

Kultursekken er en del av samarbeidet mellom kulturskolen, barnehager og grunnskolen med formål å gi kulturtilbud til alle barn og unge, i skole- og barnehagetiden, med utgangspunkt i Læreplanen for grunnskolen, L97, og Rammeplan for barnehagen.

Mål for prosjektet:
Hovedmålet er styrking og videreutvikling av kunst og kulturfag, med fokus på form og innhold, gjennom:

- Møte med kunstnerne: Opplevelser for barn og voksne
- Egenaktivitet: Kunnskap og engasjement blant barna og voksne
- Kompetanseutvikling: Trygghet, interesse og kompetanse rundt arbeidsformer, innhold og formidling av kunst- og kulturfag