Referansegruppen

Referansegruppen for Askers kultursekk er avviklet. Den kulturelle skolesekken i Asker er nå etablert som en fast ordning. Ansvaret for evaluering, diskusjon og utvikling er lagt til kulturkontaktene i barnehage og skole. Derfor er det avgjørende for en optimal kultursekk i Asker, at kulturkontaktene deltar aktivt i de fora som er ment for dette; møter og fagdager for kulturkontaktene.